Voorkomt uw levenstestament wel een bewind?

Het zal u maar overkomen: een ongeluk, dementie of een andere hersenaandoening, waardoor u niet meer zelf in staat bent uw eigen zaken te regelen. Door het maken van een volmacht, ook wel een levenstestament, kunt u iemand aanwijzen die uw zaken dan voor u behartigt. Dat kan gaan om bankzaken of zaken ten aanzien van uw (eigen) woning, maar ook om zaken op medisch gebied. Iemand in wie u het volste vertrouwen heeft, kunt u dan machtigen om namens u zaken te regelen.

Als u geen volmacht heeft afgegeven en u bent ook niet meer in staat om dat alsnog te regelen, dan kan de kantonrechter een bewindvoerder (iemand die uw financiële zaken behartigt), mentor (iemand die uw niet-financiële zaken behartigt) of curator (iemand die zowel uw financiële als uw niet financiële zaken behartigt) benoemen. De bewindvoerder, mentor of curator gaat dan uw zaken behartigen. Op de benoeming van deze persoon kunt u geen invloed meer uitoefenen. Door het tijdig vastleggen van uw wensen in een levenstestament kunt u zelf de regie houden. Of toch niet ? Kort geleden heeft de rechter een aantal malen toch een bewind ingesteld terwijl de betreffende persoon wel een notarieel levenstestament had gemaakt.

  1. Een van de gevallen betrof een zaak waarin het zorgkantoor, in verband met een toegekend persoonsgebonden budget, de machtiging aan een kind niet accepteerde en een bewind wilde. De kantonrechter heeft uiteindelijk besloten om een bewind in te stellen om het verlenen van zorg niet te frustreren, maar het bewind is beperkt tot het persoonsgebonden budget. Voor alle andere zaken bleef de volmacht dus van belang.
  2. In een andere zaak heeft de kantonrechter een bewind ingesteld omdat de betreffende persoon nog zelfstandig woonde en erg vatbaar is voor colportage (dat is: verkoop aan de deur of een verkoopdemonstratie of iets dergelijks). Het bewind moest worden ingeschreven in het openbare curatele- en bewindregister om de betreffende persoon te beschermen tegen colportage.
  3. In maart van dit jaar heeft de kantonrechter geweigerd om een bewind uit te spreken juist omdat er een notarieel levenstestament was opgemaakt. In dat geval was er aan twee dochters volmacht gegeven en verzochten twee zonen van de betreffende persoon aan de kantonrechter om een bewind in te stellen. De kantonrechter achtte de verstoorde onderlinge verhoudingen tussen de kinderen onderling onvoldoende grond om een bewind in te stellen.

De conclusie: in bijzondere gevallen kan de kantonrechter alsnog besluiten om een bewind in te stellen ook al is er een volmacht opgesteld. Voor de meeste mensen blijft het tijdig opmaken van een volmacht/levenstestament een uitstekende manier om zelf de regie te houden.

Wilt u meer weten over volmachten, bewind en levenstestament? Bel ons voor het maken van een afspraak.