Voorkom problemen bij tijdelijke verhuur van woonruimte

Een van de maatregelen die onze overheid tijdens de achterliggende crisis voor de woningmarkt heeft genomen betrof het inperken van de huurbescherming bij tijdelijke verhuur van woonruimte. Hiervoor is de leegstandswet gebruikt. Daarmee kreeg een eigenaar die zijn woning nog niet verkocht is en er sprake is van dubbele woonlasten, de mogelijkheid om de woning tijdelijk te verhuren. Om zo een tijdelijke huurovereenkomst te mogen sluiten moet er een Gemeentelijke vergunning worden aangevraagd en moet er aan een aantal voorwaarden voldaan worden.

Als de vergunning eenmaal verleend is, dan geldt deze voor vijf jaar en mag de huiseigenaar zelf de huurprijs bepalen. Als aan alle voorwaarden voldaan is, moet de huurder aan het einde van de huurperiode (bijvoorbeeld een half jaar of langer maar ten hoogste vijf jaar) de woning verlaten en kan zich niet beroepen op huurbescherming.

Dat het toch echt belangrijk is om te voldoen aan de regels blijkt uit een uitspraak van de Rechtbank Gelderland die het afgelopen jaar speelde. Een woningeigenaar verhuurde op 25 april 2012 voor een periode van twee jaar zijn woning aan een huurder onder de regeling tijdelijke verhuur. De gemeentelijke vergunning hiervoor was op 2 mei 2012 verstrekt. Na afloop van de huurtermijn weigert de huurder echter te vertrekken en beroept zich op wettelijke huurbescherming. De eigenaar vordert echter ontruiming van de woning in de veronderstelling dat de afgegeven vergunning dit rechtvaardigde.

De rechtbank dacht hier echter anders over en stelde de huurder in het gelijk. De reden hiervoor was dat aan één van de vereisten van de wet tijdelijke verhuur niet was voldaan. De woning had namelijk leeg moeten staan op het moment van het sluiten van de huurovereenkomst. Dat was op 25 april 2012 nog niet het geval aangezien de verhuurder er toen nog zelf woonde. Daarnaast had in de huurovereenkomst een vermelding van de verleende vergunning opgenomen moeten worden, hetgeen ook verzuimd was. De vergunning was dus ten onrechte verleend met als juridisch gevolg dat de huurder huurbescherming geniet en er niet uitgezet kan worden. Deze problemen hadden door de verhuurder voorkomen kunnen worden als hij vooraf deskundig advies had ingewonnen. Door het opnemen van de juiste formuleringen in de huurovereenkomst had de huurder gewoon het veld moeten ruimen.

Bent u voornemens uw woning tijdelijk te verhuren? Laat u dan deskundig adviseren door ons. Wij zijn u graag van dienst bij het opstellen van de benodigde documenten.