Verborgen gebreken na aankoop woning

In de wet staat dat u als koper van een huis het recht heeft om te weten of het huis kan worden gebruikt zoals u het verwacht te gebruiken. Soms leidt onenigheid daarover tot wonderbaarlijke rechtszaken. Zo ook bij een koper van een woning van bijna een eeuw oud, waarbij hij na lang en grondig klussen geconfronteerd werd met een ware mierenplaag in en om het huis. Een verborgen gebrek, volgens de koper, die de verkoper daarop voor de rechter aansprak.

De wet geeft bijzondere regels met betrekking tot koopovereenkomsten. Zo mag de koper verwachten dat het gekochte woning de eigenschappen bezit die voor een normaal gebruik als woning nodig zijn en waarvan hij de aanwezigheid niet hoeft te betwijfelen. In dit kader is er sprake van een wettelijke mededelingsplicht door de verkoper en een wettelijke onderzoekplicht door de koper. Kortom alles wat een verkoper wist of redelijkerwijs had kunnen weten qua gebreken aan de woning, moet de verkoper voor het sluiten van de koop vertellen. Daar tegenover staat dat alles wat de koper redelijkerwijs zelf heeft kunnen zien qua gebreken, later niet meer op de verkoper verhaald kan worden.
De onderzoekplicht van de koper gaat best ver. Een lekkage veroorzaakt door (zichtbaar) kapotte dakpannen komt bijvoorbeeld voor rekening van de koper. Hetzelfde geld voor rotte vloerbalken als een vloer al zichtbaar doorgezakt was.

In de rechtszaak waar het hier om gaat oordeelde de rechter dat zeker bij een opknapwoning van rond 1920 de koper enige gebreken aan de woning niet mag uitsluiten. Hij weet immers dat het geen strakke nieuwbouwwoning is. Zelfs een eventuele mierenplaag zoals hier het geval was hoort tot aanvaardbaar gebrek, mits dit met professionele hulp kan worden bestreden. De kosten van bestrijding moet de koper hierbij voor lief nemen en zijn niet op de verkoper te verhalen. De rechter oordeelde zelfs dat, aangezien een mierenplaag al dan niet professioneel is terug te brengen tot aanvaardbare proporties, de verkoper niet verplicht was bij het sluiten van de koop de eventuele aanwezigheid van een mierenplaag mee te delen aan koper. Volgens de rechter stond de mierenplaag de eigenschappen die voor een normaal gebruik als woning nodig zijn niet in de weg en is voor het vorderen van een schadevergoeding van de verkoper geen rechtsgrond aanwezig.

Vragen over verborgen gebreken?

Wij zijn specialist in het vastgoedrecht. Als u zich vooraf als koper of als verkoper goed laat informeren over uw rechten en plichten binnen een vastgoedtransactie dan kan dit achteraf problemen en rechtszaken voorkomen. U bent altijd welkom voor een adviesgesprek op ons kantoor.