Uw spaargeld dit jaar nog goed wegzetten!

Het einde van 2015 komt weer in zicht en dat is een goed moment om voor uzelf na te gaan hoe de stand van zaken is met uw spaargeld. Volgend jaar moet immers weer aangifte inkomstenbelasting worden gedaan en daarbij wordt ook gekeken naar de omvang van uw vermogen in Box 3. Als peildatum voor het bepalen van de omvang van uw vermogen wordt 1 januari van het nieuwe jaar gehanteerd. Reden genoeg dus om dit jaar nog iets te doen!
Het vermogen dat u in Box 3 heeft, is naast uw inkomen medebepalend voor de vraag of u recht heeft op toeslagen zoals onder meer de zorgtoeslag en huurtoeslag. Daarnaast telt uw vermogen ook mee voor de eigen bijdrage die u verschuldigd bent aan zorg bij zorginstellingen.

Als u een laag inkomen heeft, maar wel een bepaald vermogen hebt opgebouwd door te sparen, heeft u misschien geen recht op toeslagen of ontvangt u minder uitkering uit die toeslagen. Wat het meebetalen aan de zorg betreft, verwacht de overheid van u dat u dus gaat interen op uw spaargeld en dat interen kan dan ineens wel heel snel gaan.

Box 3 vermogen verlagen: schenken of spaargeld-BV ?

Een oplossing om uw Box 3 vermogen te verlagen zou kunnen zijn om dit jaar nog, ingeval u kinderen heeft, aan uw kinderen contanten te schenken of op papier een schenking te doen. In het eerste geval bent u dan wel een deel van uw spaargeld kwijt. In het laatste geval betaalt u dan ieder jaar rente aan uw kinderen. Daarnaast kan het zo zijn dat schenkbelasting moet worden afgerekend met de fiscus.
Als dit voor u geen oplossing is, kunt u overwegen om een zogenaamde spaargeld-BV op te richten. Dat kan eenvoudig en snel bij ons.
Het spaargeld dat u heeft, stort u dan belastingvrij op de bankrekening van de door u opgerichte BV. Daarvoor in de plaats krijgt u aandelen in uw BV. U kunt uw spaargeld op deze manier veilig wegzetten, want net als voor de bankrekeningen die op uw naam staan, zijn de bankrekeningen van uw BV tot €100.000,- per bank gedekt. Het spaargeld verdwijnt daardoor uit Box 3 en telt daar dus niet meer mee voor de aanvraag van toeslagen of de eigen bijdrage voor de zorg.

Fiscaal voordeel

Met het verplaatsen van uw spaargeld bereikt u ook fiscale voordelen. De aandelen die u heeft in uw BV vallen namelijk in Box 2. Over deze aandelen betaalt u veel minder belasting dan in Box 3.
Overigens heeft u later altijd weer de mogelijkheid om het spaargeld weer belastingvrij uit uw BV te halen. Bij Kamervragen over een dergelijke constructie is opgemerkt dat aan u de vrije keuze is in welke vorm u uw vermogen wilt houden. Er is dus geen sprake van belastingfraude.
Het houden van een spaargeld BV brengt wel wat extra kosten met zich mee in verband met het opstellen van de jaarrekening en het doen van de aangifte vennootschapsbelasting.
De Spaargeld BV zal zeker in de komende tijd nog aantrekkelijker worden door de recente kabinetsplannen om de belastingheffing in Box 3 voor de grotere vermogens vanaf € 100.000,- te verhogen.
Regel een en ander nog dit jaar en neem contact op met ons kantoor, wij helpen u graag verder!