Splitsing vastgoed

Een reglement van splitsing is een akte die voor veel partijen, voor een lange tijd, een belangrijk document vormt. Voordat zo’n akte tot stand komt, dient er dan ook een uiterst zorgvuldig traject te worden doorlopen. Daarin worden alle mogelijke scenario’s in nauw overleg met de opdrachtgever besproken en afgewogen.

De VriesVellenga Leenknegt Notarissen heeft de expertise in huis voor complexe en minder complexe splitsingen. Desgewenst zorgen wij ook voor de splitsingstekeningen en kadastrale uitmetingen.

Wist u dat…
Wanneer een akte van splitsing gewijzigd moet worden alle appartementeigenaren hieraan hun medewerking moeten verlenen? In bepaalde gevallen kan het bestuur van de Vereniging van eigenaars tevens een wijziging doorvoeren. Bel ons gerust voor meer informatie.

Heeft u vragen over Splitsing vastgoed?

mr. Susanna Kolk
Kandidaat Notaris

Bel 033-4502088 of
mail naar [email protected]