Nieuwbouw en uitponding

Zowel in de voorbereiding als in de uitvoering van nieuwbouw- en uitpondingsprojecten onderscheidt De VriesVellenga Leenknegt Notarissen zich door deskundigheid en efficiency. In nauwe samenwerking met onze opdrachtgevers worden projecten contractueel en fiscaal geoptimaliseerd. De uiteindelijke overdrachten aan particulieren worden voortvarend en zorgvuldig uitgevoerd.

De zorg voor nieuwbouw- en uitpondingsprojecten hebben wij toevertrouwd aan een aparte sectie. De leden zijn zeer deskundig en hebben ruime ervaring zodat juridische en fiscale vragen adequaat kunnen worden beantwoord. Wij stellen ons dan ook garant voor een voortvarende behandeling van uw project.

Wist u dat…
Zich de laatste jaren veel ontwikkelingen hebben voorgedaan op het gebied van de omzetbelasting en de overdrachtsbelasting. Wij adviseren u graag in een vroegtijdig stadium over het project.

Heeft u vragen over Nieuwbouw en uitponding?

mr. Susanna Kolk
Kandidaat Notaris

Bel 033-4502088 of
mail naar [email protected]