Leidingnetwerken

De waterleiding-, energie- en telecombedrijven en de Gasunie leggen kabels en leidingen door heel Nederland. Hiertoe worden zakelijke rechten gevestigd. Deze landelijke ondernemingen werken meestal in regio’s.

De VriesVellenga Leenknegt Notarissen heeft voor deze ondernemingen eigen software ontwikkeld die geschikt is voor bedrijven met één of met meerdere vestigingen. Met de software logt u via onze website in op onze computer en heeft u direct overzicht van de stand van zaken van de lopende en afgeronde projecten van elk regiokantoor. Hierdoor zijn de verschillende regio’s snel, efficiënt en beter aan te sturen.

Door samenwerking met De VriesVellenga Leenknegt Notarissen voor alle regio’s ontstaat er een uniforme en overzichtelijke werkwijze die veel voordelen biedt.

Wist u dat…
de verkrijging van kabel- en leidingnetten bestemd voor transport van vaste, vloeibare of gasvormige stoffen, van energie of informatie vrijgesteld is van overdrachtsbelasting?

Heeft u vragen over Leidingnetwerken?

mr. Susanna Kolk
Kandidaat Notaris

Bel 033-4502088 of
mail naar [email protected]