Alimentatie afspraken in samenlevingsovereenkomst: maatwerk

Voor samenwoners bestaat er geen wettelijke verplichting om in elkaars onderhoud te voorzien na het beëindigen van de samenwoning. De vraag naar alimentatieafspraken in een samenlevingsovereenkomst neemt toe. Begrijpelijk. Het kan heel lastig worden als een van de partners na het verbreken van de relatie niet meer kan rondkomen.

Maatwerk

Een correcte formulering van een onderhoudsverplichting in een samenlevingsovereenkomst is maatwerk. De financiële gevolgen kunnen immers groot zijn. Ondanks het ontbreken van een wettelijke verplichting kunnen samenwoners in hun samenlevingsovereenkomst zelf een onderhoudsverplichting overeenkomen.

In dat geval wordt tussen samenwoners afgesproken dat wanneer de samenwoning anders dan door overlijden stopt, door de ene partner aan de andere ex-partner een bepaald bedrag zal moet worden uitgekeerd.

Samenwoners kunnen in hun samenlevingsovereenkomst afspreken dat zij afzien van een volledige op de wet gebaseerde verplichting tot levensonderhoud. In de plaats daarvan wordt dan overeengekomen om slechts bepaalde in de wet genoemde alimentatie artikelen van overeenkomstige toepassing te verklaren. Op grond van die van toepassing verklaarde artikelen gaat de rechter vervolgens de omvang en de duur van de verschuldigde alimentatie vaststellen. In dat geval wordt de omvang en duur van de alimentatieplicht gebaseerd op de tussen partijen gemaakte overeenkomst en niet op de wet.

Spijt

De hoogte van een aldus met de ex-partner overeengekomen (door de rechter vastgestelde) alimentatieverplichting kan er toe leiden dat de alimentatieplichtige later spijt krijgt. Wat kan hij (of zij) dan doen als hij niet rechtstreeks in beroep is gegaan tegen de betreffende beslissing van de rechter?

In de wet is een artikel opgenomen op grond waarvan de rechter op grond van gewijzigde omstandigheden de alimentatie kan aanpassen.

Let op! Dit artikel is alleen van toepassing op een op de wet gebaseerde verplichting tot levensonderhoud. Het is niet van toepassing als de alimentatie is vastgesteld op grond van de tussen partijen gemaakte overeenkomst waarbij dit artikel niet uitdrukkelijk van overeenkomstige toepassing is verklaard. Uitsluitend als partijen uitdrukkelijk het artikel over gewijzigde omstandigheden van toepassing hebben verklaard in hun samenlevings­overeenkomst, kan daarop een beroep worden gedaan. In een recente uitspraak is dit nog eens door de rechter duidelijk uitgemaakt.

Wilt u een meer informatie over het vastleggen van onderhoudsafspraken in een samenlevingsovereenkomst of uw bestaande overeenkomst laten beoordelen?

Neemt u dan contact op met ons kantoor.