Aansprakelijkheid voor rechtshandelingen BV i.o. ingewikkeld

Het Hof Amsterdam heeft in een recente uitspraak opnieuw laten zien hoe ingewikkeld aansprakelijkheden liggen bij het verrichten van rechtshandelingen in de oprichtingsfase van een besloten vennootschap. U gaat sneller het schip in dan u beseft, zo blijkt.

De uitspraak betrof een huurder die met zijn bestaande BV namens een (nieuwe) BV in oprichting (BV i.o.) een huurovereenkomst heeft gesloten. Die BV wordt pas enkele maanden later daadwerkelijk opgericht, de oprichtingsakte wordt dan bij de notaris gepasseerd. De huurder is bestuurder van die BV. Als vervolgens de BV de huurovereenkomst niet nakomt, is de vraag of hij als huurder aansprakelijk is voor dit verzuim. Het was immers niet de huurder zelf, maar zijn vennootschap die de rechtshandeling van de nieuwe BV heeft bekrachtigd.

Het Hof oordeelde dat de huurder aansprakelijk is, ook nu niet de huurder maar diens vennootschap de rechtshandeling – het sluiten van een huurovereenkomst – heeft bekrachtigd. In dit geval vond het Hof dat de huurder wist of had kunnen weten dat de BV de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen ten opzichte van de verhuurder niet zou kunnen nakomen. Door te bekrachtigen en op die manier te bewerkstelligen dat zijn persoonlijke aansprakelijkheid tegenover de verhuurder op de besloten vennootschap werd afgewenteld, heeft de huurder als bestuurder onrechtmatig gehandeld

Het blijft heel lastig, enige juiste advies blijft daarom geen activiteiten ondernemen voordat de besloten vennootschap is opgericht, dan wordt u ook niet hoofdelijk aansprakelijk. Een besloten vennootschap kan heel snel worden opgericht; het verrichten van activiteiten in de oprichtingsfase is helemaal niet nodig, juiste planning is voldoende.

Vragen over het oprichten van een BV?

Neem gerust contact met ons op.

mr. Susanna Kolk
Kandidaat Notaris

Bel 033-4502088 of
mail naar kolk@vvlnotarissen.nl